Cuvinte de folos despre boala trupească și sufletească

Cu cât omul duce o viață lumească , cu atât câștigă mai multă neliniște. Doar lângă Hristos omul se odihnește și găsește odină trupească și sufletească.

Încercările care ne vin sunt deseori ”antibioticul” pe care Dumnezeu ni-l dă pentru bolile și patimile sufletului nostru. Acestea ne ajută duhovnicește. Omul mănâncă o bătaie ușoară de la Bunul Dumnezeu și își înmoaie inima.

Ce poate să facă puterea omenească în diferite boli? Doar Hristos poate, și cu un deget să ne facă bine. Să cerem prin rugăciune ajutorul lui Hristos.
Viața aceasta nu este locul nostru de sălășluire. Are bucurii, are și tristeți. Loviturile încercărilor și ale strâmtorărilor sunt indispensabile pentru curățirea sufletului nostru. Orice încercare și mâhnire s-o răbdați cu bucurie! Învierea este precedată de răstignire.

În viața duhovnicească nu există o regulă, o rețetă. Fiecare suflet are unicitatea sa, însușirile și deprinderile sale. Să nu dorim să rânduim întreaga lume după măsura noastră.

Toată viața duhovnicească este fundamentată pe gând.

Astăzi păcatul este foarte la modă. Și oamenii, ca să nu fie mustrați de conștiința lor, au creat și o religie potrivită ca să creadă.

Ca cineva să se ocupe de ogorul nelucrat al sufletului său are nevoie de multă voință, de luptă mareși de răbdare uriașă, ca să dezrădăcineze toate rădăcinile patimilor și să sădească în locul lor virtuțile corespunzătoare.

Ascultați ceea ce vă spun: Clinicile de psihiatrie ar fi goale dacă creștinii s-ar mărturisi curat, sincer, cu smerenie, făcând ascultare de un duhovnic experimentat, care se poate să fie și puțin aspru. Atunci nimeni n-ar avea angoasă, probleme și mari ispite. Trebuie să știți că toate pornesc de la egoism, neascultare și gânduri rele. Ascultarea înseamnă viață, neascultarea moarte.

Fiecare judecă lucrurile după măsura lui duhovnicească. Dacă unul are cugetul stricat, și ”mașina lui este stricată”, și chiar aur să pui într-însa va face ”gloanțe de aur” ca să ucidă.

(preluat din cartea lui Mihai Neșu – Complex natural pentru detoxifierea sufletului, vol,I)